دکتر زهرا داودینام و نام خانوادگی : 
دکتر زهرا داودی
 دکتری مشاوره خانواده

-        سوابق تحصیلی

  
کارشناسی : رتبه 1200 کنکور سراسری و قبولی در رشته مشاوره دانشگاه اصفهان  با معدل 16در سال 1382

-    کارشناسی ارشد: رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد در رشته مشاوره سال 1386 و قبولی در رشته مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان با معدل 18 در سال  1386

-         دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با نمره 20 سال 1388

-     دکتری: رتبه 3 کنکور دکتری و قبولی در رشته مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان  با معدل 87/18 در سال 1393سابقه کار در مراکز مشاوره : از 1389

زمینه های تخصصی :

❁ مشاوره خانواده
مشاوره پیشگیری از طلاق
زوج درمانی 


ساعات کار در مرکز مشاوره  :

روزهای پنجشنبه بعد از ظهر   ( با هماهنگی قبلی )