دکتر یاسر آزاد                                                

-         کارشناسی مشاوره و راهنمایی از دانشگاه اصفهان

-         کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه تهران

-         دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

-         مشاور مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

-         مشاور کلینیک رازی آموزش و پرورش بهارستان (تهران)

-         دارای 11 سال تجربه در آموزش وپرورش

-         مشاور دانشکده هنر شهرکرد(شعبه فارسان)

زمینه های کاری:

-          مشاوره تحصیلی

-          مشاوره پیش از ازدواج

-         خانواده درمانی

-         مشاوره فردی(اختلالات خلقی، مشکلات ارتباطی، مسائل نوجوانان)