برنامه حضور متخصصان مرکز مشاوره

صبح

بعد از ظهر

شنبه

خانم رقیه داوری

تربیت کودک، مشاوره پیش از ازدواج

دکتر اسرا باقرزاده

مشاوره خانواده و زوج درمانی

یکشنبه

دکتر علی اکبر شریفی

دکتر محمد قاسمی

مشاوره ازدواج و درمان وسواس، اضطراب

مشاوره کودک ، نوجوان ، بیش فعالی

خانم آرزو محمودیان

مشاوره تحصیلی، مشاوره کودک

دوشنبه

دکتر ذبیح الله کاوه

مشاوره خانواده و زوج درمانی

 

خانم راضیه دادایی

اجرای تستهای هوش و شخصیت

سه شنبه

دکتر محمد قاسمی

مشاوره کودک ، نوجوان ، بیش فعالی

آقای فرود نیکوبین

درمان اضطراب، افسردگی، اعتیاد

چهارشنبه

دکتر علی اکبر شریفی

مشاوره ازدواج و درمان وسواس، اضطراب

دکتر محمد ربیعی

مشاوره تحصیلی و شغلی

پنج شنبه

دکتر محمد ربیعی

دکتر یاسر آزاد

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره خانواده و زوج درمانی


دکتر علیرضا روحی

دکتر مهرداد حاج حسنی

مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

مشاوره خانواده، زوج درمانی و درمان اختلالات شخصیت