روانسنجی
واحد روان­سنجی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره امید شهرکرد با استفاده از معتبرترین آزمون­های روان­شناختی ، آماده ارائه خدمات مراجعان در تمام سنین می­ باشد.
  • تست هوش
  • تست شخصیت
  • تست اضطراب
  • تست افسردگی
  • تست تیپهای شخصیت
  • تست خلاقیت
  • تست حافظه
  • انواع تست های دیگر