دکتر اسرا باقرزاده


نام و نام خانوادگی : دکتر اسرا باقرزاده


کارشناسی ارشد روانشناس بالینی

دانشجوی دکتری روانشناسی

سابقه کار در مراکز مشاوره : 5 سال

زمینه های تخصصی :

❁ مشاوره خانواده

مشاوره پیشگیری از طلاق
❁ مشاوره کودکساعات کار در مرکز مشاوره  :

روزهای  شنبه بعد از ظهر  ( با هماهنگی قبلی )