برنامه حضور متخصصان مرکز مشاوره

صبح

بعد از ظهر

شنبه

خانم رقیه داوری

تربیت کودک، مشاوره پیش از ازدواج

دکتر اسرا باقرزاده

مشاوره خانواده و زوج درمانی

یکشنبه

دکتر علی اکبر شریفی

دکتر محمد قاسمی

مشاوره ازدواج و درمان وسواس، اضطراب

مشاوره کودک ، نوجوان ، بیش فعالی

خانم آرزو محمودیان

مشاوره تحصیلی، مشاوره کودک

دوشنبه

دکتر ذبیح الله کاوه

مشاوره خانواده و زوج درمانی

 

خانم راضیه دادایی

اجرای تستهای هوش و شخصیت

سه شنبه

دکتر محمد قاسمی

مشاوره کودک ، نوجوان ، بیش فعالی

آقای فرود نیکوبین

درمان اضطراب، افسردگی، اعتیاد

چهارشنبه

دکتر علی اکبر شریفی

مشاوره ازدواج و درمان وسواس، اضطراب

دکتر محمد ربیعی

مشاوره تحصیلی و شغلی

پنج شنبه

دکتر محمد ربیعی

دکتر یاسر آزاد

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره خانواده و زوج درمانی


دکتر علیرضا روحی

دکتر مهرداد حاج حسنی

مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

مشاوره خانواده، زوج درمانی و درمان اختلالات شخصیت


مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره امید

دکتر ذبیح الله کاوه

دکترای مشاوره خانواده

دکتر محمد قاسمی

دکترای روان شناسی تربیتی

دکتر علی اکبر شریفی

دکترای روان شناسی

دکتر محمد ربیعی

دکتری مشاورهدکتر یاسر آزاد

دکتری مشاوره خانواده

دکتر مهرداد حاج حسنی

دکتری مشاوره خانواده

دکتر اسرا باقرزاده

دکتری روانشناسی

دکتر رضوان صالحی

دکتری مشاوره

فرود نیکوبین

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

راضیه دادایی

کارشناس ارشد روانسنجی

آرزو محمودیان

کارشناسی ارشد مشاوره

رقیه داوری

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

 

 

 

دکتر علیرضا روحی

دکتری مشاوره خانواده